Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), ”PuL”. Syftet med PuL är att skydda privatpersoner mot kränkningar av deras personliga integritet. Enligt PuL får personuppgifter behandlas endast under vissa förutsättningar. Genom att kryssa i rutan samtycker du till att bolaget behandlar personuppgifter om dig i Mymo Addons, i enlighet med beskrivning nedan..

 

De personuppgifter som Mymo Addons samlar in och behandlar är de uppgifter som du lämnar i samband med den aktivitet du nu ska göra. Uppgifterna är exempelvis e-postadress och användarnamn som också behandlas under din användning av Mymo Addons, exempelvis då du registrerar taggar för truck, fordon eller annat redskap som Mymo Addons behandlar.

 

Ändamålet med denna behandling av personuppgifterna är att kunna föra logg över vilken person som registrerat vilka taggar i tjänsten. Detta görs som ett led i att tillhandahålla tjänsten.

 

Uppgifterna kommer endast att behandlas av din arbetsgivare eller uppdragstagare i egenskap ansluten till tjänsten. Behandling av personuppgifterna sker även av Mymo AB, som är att betrakta som personuppgiftsbiträde i förhållande till användarkunden. För det fall Mymo AB anlitar personuppgiftsbiträden kommer dessa endast behandla uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner, i enlighet med PuL samt i enlighet med det som framgår i denna text. Vi garanterar att dina personuppgifter hålls konfidentiella och inte används för andra ändamål än vad som angetts ovan.

 

Du har enligt 26 § PuL rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan skickad till din arbetstagare/uppdragsgivares adress, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi sparat och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § PuL begära rättelse av personuppgifter som vi behandlar om dig. Du kan också återkalla ditt samtycke. Då kommer vi inte att behandla ytterligare personuppgifter om dig än de vi redan har.