Hur kan Mymo terminal effektivisera din avvikelsehantering?

Slipp produktionsavbrott genom att hantera avvikelser på ett enkelt och effektivt sätt.
Med full spårbarhet.

Se filmen som visar tre enkla sätt som Mymo hjälper omlastningsterminaler hantera sina avvikelser på ett bättre sätt.

  • Rapportera och meddela automatiskt avvikelsen i realtid till berörda parter.
  • Få kontroll på godsskador så du slipper betala för skador som uppkommit tidigare i kedjan.
  • Avvikelseunderlag sammanställs helt automatisk

Jag vill veta mer om hur Mymo fungerar!