PRESS RELEASE MYMO AB

MYMO AB ingår samarbete med  Fredrik Krysén.

 

Fredrik Krysén med lång erfarenhet inom transport och logistik samarbetar nu tillsammans Mymo AB. Fredrik kommer framför allt arbeta med försäljning av Mymos unika lösningar och produkter

Mymo har skapat en unik lösning som hjälper lager och terminaler att digitalisera hantering och kommunikation för lossning och lastning av transportgods och därigenom effektivisera processen.

”Jag ser hur den digitala utvecklingen rusar fram och vill mer än gärna vara med och i ett tidigt skede. Många aktörer i branschen använder omlastningsterminaler men hanteringen kring transport och terminaler har skett på ungefär samma sätt i många år. Med Mymos kompetens och lösningar ser jag att man förenklar och förbättrar processerna internt, samt sänker kostnaden radikalt, och det är ett måste i framtiden”, säger Fredrik Krysén, VD Working Logistics AB

”Jag välkomnar Fredrik Krysén till Mymo AB och ser fram emot ett nära och framgångsrikt samarbete. För Mymo är Fredrik en perfekt partner som också tillför kunskaper som väl passar med Mymos produkter, och som ger nya affärsmöjligheter.”, säger Ankie Hvittfeldt, styrelseordförande i Mymo AB.

” Tillsammans kan vi introducera vår produkt ”Mymo Terminal” till många nya kunder, och skapa mycket bättre förutsättningar för de nya terminalerna. Vi vet att vår produkt ligger i framkant och utvecklas ytterligare med varje ny kund.”, säger Jon Högström, VD Mymo AB.

ECUS AB gjorde en strategisk investering i Mymo AB i januari 2018, då ECUS såg att de tillsammans med Mymo är med och utvecklar en bransch som ligger helt i linje med deras huvudverksamhet inom tullområdet.

 

Ecus erbjuder konsultation, rådgivning och administration inom tull & skattefrågor sedan år 2000.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Jon Högström, VD Mymo AB
Telefon: +46 (0) 76 – 032 44 55
Email: jon@mymoterminal.com

Om Mymo

Mymo levererar en komplett molntjänst för alla som hanterar lastning och lossning av gods. Genom att erbjuda en flexibel lösning kan vi drastiskt minska tiden som läggs på administration samtidigt som vi ökar kvaliteten i det dagliga arbetet. Operatörerna arbetar på samma sätt oavsett vilken typ av uppdrag de skall utföra och hur de får uppdraget från sina kunder. Lösningen tar sedan det arbete som rapporteras och genererar automatiskt fakturaunderlag, statistik och notifieringar till berörda parter.Utöver vårt system för lastning och lossning levererar Mymo skräddarsydda tilläggslösningar som knyter ihop kundens arbetsprocesser. Vi är experter på kommunikation mellan system vilket gör att vi kan skapa tilläggslösningar för att digitalisera och effektivisera arbetsprocesser som ligger utanför vad kundens normala system klarar av.