Hjälper lager och terminaler att digitalisera arbetsprocesser

- för ett effektivare sätt att hantera lossning och lastning av gods och samtidigt få bort onödigt administrativt dubbelarbete

Se demofilm

Se filmen som leder till att du får en effektivare terminalhantering

Se hur Mymo Terminal fungerar och få ideer hur du skulle kunna förbättra din hantering vid lastning och lossning.

En tjänst hjälper alla inblandade.

Vår tjänst hjälper terminaler, lager, speditörer och fraktägare effektiviera sina omlastningar. Genom att använda Mymo Terminal får terminaler och lager ett effektivt sätt att hantera sin vardag samtidigt som speditörer och fraktägare får bättre och snabbare återkoppling.

Mymo hjälper terminaler:

 • Automatisera inkommande uppdrag

  Integrera Mymo Terminal med ditt eller dina kunders TMS system för att automatiskt skapa din arbetslista.

 • Förhindra dubbelarbete

  Med vårt digitala verktyg behöver inget antecknas mer än en gång. Systemet skapar automatiskt statistik, fakturaunderlag och uppföljningsrapporter av händelser.

 • Minska arbetstiden som läggs på administration

  När en terminal arbetar i vårt system genereras avvikelserapporter, faktureringsunderlag och beslutsunderlag automatiskt. Alla händelser kan trigga mailnotifieringar till chef eller kund.

 • Förbättra kvaliteten mot kunden

  Meddela kunden automatiskt när arbetet är färdigt, om det finns några extradebiteringar eller avvikelser på en bokning.

 • Få koll på lagersaldot

  Hantera alla dina lastningar och lossningar i vårt system så håller systemet koll på vad som finns på terminalen och var det står.

Kontakta oss
Jon Högström

Jag har arbetat med att hjälpa lager införa lagersystem i många år och då lärt känna avdelningarna som hanterat omlastningar. De tycker att de har en ohållbar situation och förstår inte varför de inte finns någon bra lösning. Jag har velat lösa deras problem länge och nu när vi äntligen gjort det är reaktionen bland våra kunder är över all förväntan.

Jon Högström, VD och Grundare, Mymo AB

Mymo hjälper Fraktägare:

 • Få information om sitt gods

  Se i realtid när godset kommer fram, lastas av, var det står och när det lämnar ett lager eller terminal.

 • Förbättra kommunikationen med underleverantörer

  Genom att dela information i Mymo kan mycket av rutin kommunikationen ske automatiskt.

 • Hantera alla era terminaler i samma verktyg

  Med Mymo får ni inblick och kontroll över era anlitade terminaler i samma verktyg.

Kontakta oss

Se en demo om hur det fungerar:

Mymo AB
Erik Dahlbergsgatan 11a
411 26 Gothenburg
Tel: +46 (0)31-788 35 50
contact@mymoaddons.com

© Mymo AddOns™ 2017 – Simplifies and automates